2009-07-12

Subject: Computere i skolen

Hvert år indsamler Undervisningsministeriet oplysninger om danske skolers brug
af computere. Resultaterne kan findes på hjemmesiden cis.emu.dk. I denne
sammmenligning klarede Haurum-Sall skole sig normalt fint. De nyeste tilgængelige
tal stammer fra 2007. På det tidspunkt havde Haurum-Sall skole 36 undervisnings-
computere, hvilket svarede til 0,43 computer pr. elev.

De tre store skoler i Hammel og Thorsø havde til sammenligning:

Skovvangsskolen: 200 computere 0,28 pr elev
Tungelundskolen: 81 computere 0,19 pr. elev
Søndervangsskolen: 233 computere 0,33 pr. elev

I denne weekend er Frijsendal Friskole ved at klargøre indretningen af skolen.
Hertil hører også indretning af netværk og opsætning af de enkelte computere. I
den forbindelse er der lavet en hurtig og foreløbig optælling. Den viste, at
friskolen råder over 90 computere, hvilket svarer til 1,45 computer pr. elev.


Return to Archives

Newsletter service by YourWebApps.com