2009-05-21

Subject: Friskoler ikke kun for de fine

Dansk Friskole Forening har med hjælp fra Danmarks Statistik fået lavet en
omfattende undersøgelse af friskoleforældrenes sociale og uddannelsesmæssige
baggrund. For en del politikere, herunder undervisningsminister Bertel Haarder,
er resultatet lidt af en overraskelse.

Hvis man ser på friskoleforeningens medlemsskoler, hvortil Frijsendal Friskole
også hører, så viser det sig nemlig, at forældrene i gennemsnit har et lavere
uddannelsesniveau og en ringere husstandsindtægt end forældre til børn i folkeskolen.
Oven i det har disse skoler en højere andel af indvandrerbørn end folkeskolen.

Til trods for, at friskolebørnene har et dårligere socialt udgangspunkt end børn
i folkeskolen, så afslutter de alligevel skolen med bedre resultater i alle
obligatoriske eksaminer. Der er meget mere om undersøgelsen i Berlingske Tidende


Return to Archives

Newsletter service by YourWebApps.com