2009-05-07

Subject: Oplysningsskema indsendt

Frijsendal Friskole har nu indsendt det såkaldte oplysningsskema til
Undervisningsministeriet. Det er det tredje og sidste trin i den formelle
procedure, når man vil oprette en ny friskole.

Det første trin er indsendelse af oprettelsesskema og første rate af depositum
på 20.000 kr. Det skal være inde hos ministeriet senest 15. august året før skolen
starter. Andet trin er friskolens vedtægter og anden rate af depositum på 10.000 kr.
Det skal være fremme inden 1. februar, og begge dele har vi altså for længst indsendt.

Tredje og sidste trin er et skema med en række oplysninger om den nye friskole.
Hertil hører bestyrelsens sammensætning samt navnene på skoleleder og revisor.
Sammen med dette skema indsendes dokumentation for, at brand- og bygnings-
myndighederne har godkendt skolens lokaler til undervisningsbrug. Det skal være
ministeriet i hænde senest den 31. maj, og Frijsendal Friskole har altså nu sendt
det afsted.

Dermed er alle formelle krav opfyldt for at vi kan starte undervisningen den 10. august.


Return to Archives

Newsletter service by YourWebApps.com