2009-01-12

Subject: Frijsendal Friskole har et godt tilbud til dig.

I løbet af januar måned er det traditionelt tid for skolernes
orienteringsmøder for forældrene til eleverne i næste års børnehaveklasser.
Fra og med det kommende skoleår er børnehaveklassen obligatorisk. Alle
forældre skal altså tage stilling til, hvilken skole deres børn skal gå i.

Mandag den 19. januar kl. 19.30 indbyder den nye Frijsendal Friskole til
orienteringsmøde på skolen i Sall. Mødet henvender sig især til forældre,
hvis børn skal starte i børnehaveklassen nu til sommer; men alle andre er
også velkomne.


Return to Archives

Newsletter service by YourWebApps.com