2010-05-24

Subject: Sall 2020

Sall beboerforening inviterer til et samarbejde i Sall om at udvikle en vision
for Sall frem til år 2020.

Fra september 2010 igangsætter vi et udviklingsprojekt Vision Sall 2020, men
allerede i forsommeren 2010 tager vi hul på diskussionen med beboerne i Sall og
omegn, så vi har tid til at tænke over det hen over sommeren.

Beboerforeningen foreslår, at der dannes Sall Lokalråd og udarbejdes en udviklings-
plan for Sall. Følg med i det videre arbejde med Sall 2020 på Sallnet


Return to Archives

Newsletter service by YourWebApps.com