2010-02-23

Subject: Christen Kold

Frijsendal Friskole bygger som så mange andre friskoler i Danmark på de ideer, som
Grundtvig og Christen Kold udviklede for 150 år siden. De fleste kender jo nok noget
til Grundtvig; men hvem var Christen Kold?

Det er der nu en rigtig god chance for at finde ud af. Mandag den 1. marts kl. 19.00
indbyder Frijsendal Fritid i samarbejde med Frijsendal Friskoles skolekreds,
Frijsendal Friskoles støtteforening, Sall Beboerforening, Idrætsforeningen for
Haurum og Sall samt Sall Menighedsråd til en aften om Christen Kold. Det er fortæller
og foredragsholder Lars Thorkild Bjørn, der kommer med sin billedfortælling. Se
vedlagte evt. her:

Sogneaften

Mød talstærkt op, vi kan love en oplevelse, som man ikke glemmer så hurtigt igen.

Støtteforeningen har lovet at sørge for kaffe og kage i pausen. Samtidig vil der
være mulighed for at betale det årlige kontingent til støtteforeningen, så det er
på plads inden generalforsamlingen den 11. marts.


Return to Archives

Newsletter service by YourWebApps.com